Psykologi- ja psykoterapiapalvelut Satu Syvänen Oy

Vaativan erityistason lasten ja nuorten psykoterapeutti (psykodynaaminen viitekehys) (Valvira, Kela), psykologi, työnohjaaja, kouluttaja

Aikaisempi työkokemus: aikuispsykiatrialla, skitsofreniaan sairastuneiden nuorten kuntoutumisyksikössä sekä lastenpsykiatrialla


Lapsen ja nuoren psykodynaaminen psykoterapia
on hoitomuoto jonka tarkoituksena on poistaa sisäisen kehityksen estymiä sekä auttaa lasta ja nuorta
hänen yksilöllisten voimavarojensa löytämiseen vuorovaikutuksessa häntä hoitavan aikuisen kanssa.
Psykoterapeuttinen hoito on luonteeltaan tiivistä ja pitkäjännitteistä ja vaatii sitoutumista.
Luottamus on tärkeä periaate. Lapsen terapiassa sitoutumisen ja luottamuksen syntyyn tarvitaan vanhempien lupa ja tuki.
Vanhempien käynnit joko lapsen psykoterapeutilla tai erillisellä työntekijällä lapsensa kehityksen, psykoterapian ja
oman vanhemmuutensa tueksi ovat tärkeä osa lapsen psykoterapiaa. Nuoren psykoterapia toteutuu useimmiten ilman vanhempien läsnäoloa.
Nuori tarvitseekin usein apua erillistymis- ja itsenäistymiskehityksessään sekä oman identiteetin luomisessa.

Aikuisten psykoterapiassa keskitytään mielen rakentamiseen vuorovaikutuksellisessa kehitysprosessissa niistä subjektiivisista kokemuksista,
jotka ovat syntyneet varhaisissa vuorovaikutuksissa.